Badanie fitogeników

© GettyImages
Naturalna nauka w najlepszym wydaniu – badanie substancji fitogenicznych

Od badań podstawowych do terenowych

Nie bez powodu jesteśmy wiodącymi ekspertami w fitogenicznych dodatkach paszowych - od zawsze działaliśmy z wyprzedzeniem. Delacon wymyślił pojęcie fitogeników prawie trzy dekady temu, przyświecała temu wizja „odblokowania świata roślin dla lepszego jutra”. Od tego czasu dokładamy wszelkich starań by wykorzystać potęgę natury. Naszym celem jest nie tylko tworzenie bezpiecznych i wysoce skutecznych dodatków paszowych, ale również zbudowanie zaufania do naturalnego potencjału roślin.

Zespół R&D

Budowanie zaufania na zbudowanej wiedzy

Jak osiągamy swoje cele? W ten sam i jedyny sposób, jakim jest wytrwałe realizowanie naszej wizji, która jest podpierana naukowymi danymi. Nasz zespół badań i rozwoju zbiera specjalistów różnych dziedzin naukowych z całego świata. To połączenie specjalistycznej wiedzy z różnych obszarów, pozwala stworzyć najwyższej klasy centrum wiedzy. Można porównać to do synergistycznego efektu różnych substancji aktywnych w naszych fitogenicznych dodatkach paszowych.

Naukowcy z R&D wykonują prace badawcze w obszarach swojej specjalistycznej wiedzy na temat określonych gatunków, budując w ten sposób wewnętrzne „know-how”. Poza tym, każdy naukowiec zaangażowany jest w prace nad innym specjalnym tematem. Dzięki skoncentrowanej w ten sposób wiedzy i ekspertów z dziedzin takich jak: immunologia, mikrobiologia czy biologia molekularna,  zbieramy własne wyniki i doświadczenia. Odróżnia to nas od innych oraz podkreśla wyjątkowość Delaconu.

Różne metody działania

Badania na najwyższym poziomie

Głównym przedmiotem naszych prac badawczych jest znalezienie i określenie nowych składników botanicznych oraz ich kombinacji, które uwalniają ich pełny potencjał w żywieniu zwierząt na obszarach takich jak: poprawa wydajności konwersji paszy, zwiększenie dziennego przyrostu masy, wsparcie statusu zdrowia zwierząt i redukcja emisji szkodliwych substancji do środowiska. Aby zgłębiać wiedzę w tych tematach, współpracujemy z uniwersytetami i centrami badawczymi z całego świata. Dodatkowo,  Delacon należy do dwóch narodowych programów badawczych: objętych zakresem „Austrian Competence Centre” – „Feed and Food Quality Safety and Innovation” (FFoQSI) oraz “Josef-Ressel-Zentrum für phytogene Wirkstoffforschung”. Dysponujemy dzięki temu dogłębnymi danymi zbieranymi na drodze testów in-vitro, które są bazą dla później wykonywanych eksperymentów in-vivo.

Ta solidna naukowa sieć pozwala na pozyskiwanie danych różnymi metodami. Dzięki użytym do tego testów in-vitro z C. elegans i kulturą komórkową (komórki CaCo2 i komórki HepG) - mamy możliwość określenia zakresu działania fitogenicznych substancji nawet w warunkach stresowych (stres cieplny infekcje), które są odpowiednio kontrolowane. Biorąc pod uwagę zrównoważony rozwój, Delacon unika przeprowadzania eksperymentów na zwierzętach kiedy to tylko możliwe. Dla zweryfikowania obiecujących wyników, przeprowadzamy próby in-vivo w ośrodku badawczym PNRC, a następnie odtwarzamy próby terenowe w innych regionach świata.

Dane naukowe jako podstawa rejestracji zootechnicznej

Sukces potwierdza naszą skuteczność

Dzięki bazie danych naukowych udowodnionych w pracach badawczych, Delacon jest pierwszą i jedyną firmą, która otrzymała od UE rejestracje zootechniczne dla swoich dwóch produktów. Jeden z nich to - Fresta® dla odsadzanych prosiąt, a drugi - Biostrong® 510 EC dla drobiu. Ich rejestracja jest złotym standardem dla dodatków paszowych, potwierdza również fizjologiczne korzyści w wydajności zwierząt.

Dzięki podejściu bazującym na dowodach naukowych, możemy przemienić przekonania w fundamentalną wiedzę.