PNRC: Nauka stosowana w fitogenikach

PNRC: Centrum badawcze Delaconu

Nauka stosowana w fitogenikach

Na każdym kroku potwierdzamy, że Delacon nieprzypadkowo stał się globalnym liderem rynku. Oprócz produkowania wysokiej jakości produktów, tworzymy również własną infrastrukturę pod badania naukowe, która odpowiada naszym potrzebom i jest niezależna od innych instytucji.

W 2011 roku, centrum badawcze Performing Nature Research Center (PNRC) otworzyło swoje drzwi jako jedno z największych branżowych ośrodków badawczych, aby przeprowadzać badania in-vivo w standaryzowanych i wysoce kontrolowanych warunkach.

PNRC przyśpiesza naszą działalność badawczą

Autostrada dla innowacji

Dzięki PNRC, nasz zespół R&D jest w stanie testować skuteczność nowo opracowanych preparatów bezpośrednio na różnych gatunkach zwierząt hodowlanych. Pozwala to na wprowadzanie modyfikacji w bardzo krótkim czasie, tym samym przyśpieszając cały proces innowacji. Budując PNRC, dużą uwagę skupialiśmy na tym by nasze eksperymenty były standaryzowane i odtwarzalne.

Dlatego nasze centrum wyposażone jest w zaawansowany i w pełni automatyczny system karmienia i pojenia, pozwalający na najwyższą precyzje podawania paszy. Ponadto, bezpośredni kontakt zwierząt i pracowników jest zminimalizowany, co wraz z geograficzną izolacją przekłada się na utrzymanie wysokiego poziomu środków bezpieczeństwa biologicznego.

Elastyczna powierzchnia eksperymentalna dla szybko dostępnych wyników

Nauka stosowana w fitogenikach na wielu płaszczyznach

Centrum badawcze Delaconu zaprojektowane jest by przeprowadzać eksperymenty na brojlerach, nioskach, indykach, kaczkach, ale też na świniach i małych przeżuwaczach. Sercem PNRC jest sekcja emisji z hermetycznie zamkniętymi komorami. Umożliwiają one precyzyjną analizę wpływu fitogenicznych dodatków paszowych na produkcję amoniaku i gazów cieplarnianych podczas metabolizowania różnego typu paszy. Na zebranym powietrzu dokonuje się fotoakustycznych pomiarów, które dostarczają naukowcom informacji na temat ilości obecnego dwutlenku węgla, metanu, amoniaku lub dwutlenku azotu.

Zarówno pobieranie próbek powietrza, jak i pomiary koncentracji gazów odbywają się w pełni automatycznie, co pozwala zminimalizować błąd pomiaru. W PNRC jesteśmy w stanie przeprowadzać rozmaite eksperymenty dotyczące smakowitości paszy, trawienia składników odżywczych, wydajności zwierząt w różnych warunkach środowiskowych, w tym nawet kontrolowanego stresu.

“Aby ciągle ulepszać nasze produkty, łączymy zaawansowane technologie z naturą.“

Centrum badawcze PNRC – główne informacje:

  • Znajduje się w Europie
  • Założone w 2011 roku
  • Jeden z największych ośrodków badawczych w branży z najnowocześniejszą technologią, który należy do firmy
  • Posiada różne sekcje: brojlerów, niosek, emisji
  • Unikalny obiekt do pomiarów emisji na globalną skale
  • Zaawansowany i w pełni automatyczny system karmienia i pojenia