Standaryzowana jakość w żywieniu zwierząt

Zapewniona identyfikowalność

W Delaconie jakość jest najważniejsza

W Delaconie, jakość jest na pierwszym miejscu w całej firmie. Nasz proces produkcyjny jest płynny i możliwy do prześledzenia. Od wprowadzenia nowych technologii, przez naszych regularnie szkolonych i wysoko wykwalifikowanych pracowników, po ścisłe mechanizmy kontroli na każdym etapie.

Zarządzanie jakością przy użyciu naukowych metod i najnowocześniejszych koncepcji

Kontrola jakości od samego początku

Poziom substancji czynnych pochodzenia roślinnego może ulegać zmianie w zależności od regionu geograficznego, pory roku lub użytej części rośliny. Dlatego też, producenci fitogenicznych dodatków paszowych spotykają się czasami z argumentem, że ich produkty nie posiadają stałej jakości. Poprzez wdrożenie rozległego systemu kontroli jakości, który działa jak dogłębny organ kontrolny, te argumenty już nas nie dotyczą. Delacon wykorzystał dziesięciolecia doświadczenia w botanicznej kontroli jakości, aby dostarczać stałą zawartość kluczowych botanicznych substancji aktywnych. Dzięki temu, każda partia naszych produktów zapewnia stałą skuteczność pod względem wykorzystania paszy i wydajności zwierząt.

“Za pomocą naszego rozbudowanego systemu zarządzania jakością możemy zapewnić, że nasze produkty i usługi odpowiadają wysokim wymaganiom naszych partnerów i klientów.“

Jesteśmy świadomi, że jakość naszych gotowych produktów jest ściśle związana z jakością użytych surowców. Dlatego też, jedną z naszych kluczowych metod jest wykrywanie całkowitej zawartości olejków eterycznych w surowcach przy pomocy destylacji parowej. Substancje czynne olejków eterycznych w surowcach i produktach gotowych są określane ilościowo za pomocą chromatografii gazowej (GC) w połączeniu z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym. Główne substancje w gotowych produktach są wykrywalne we wszystkich stężeniach paszy metodami GCMS (spektrometria masowa) i umożliwiają kontrolę jakości w gotowej mieszance paszowej.

Kolejną kluczową technologią, która nadąża za naszym standardem wysokiej jakości, jest opatentowany, odporny na ciepło proces mikroenkapsulacji. Zapobiega on parowaniu lotnych substancji czynnych i uwalnia je we właściwym czasie w przewodzie pokarmowym zwierzęcia.

Stosujemy się do wytycznych różnych certyfikatów

… aby zapewnić standaryzowaną jakość w żywieniu zwierząt

Dla Delaconu, wdrożenie zintegrowanego zarządzania jakością na wysokim poziomie jest oczywistością i jest postrzegane jako warunek wstępny do nawiązywania interakcji z naszymi partnerami. W ramach naszej sieci cross-quality, ściśle przestrzegamy wytycznych Systemu Jakości i Bezpieczeństwa Specjalistycznych Składników Paszowych (FAMI-QS) oraz ISO 9001:2015, który obejmuje wszystkie poziomy organizacyjne firmy i jej działania.

Cały nasz proces produkcji podlega zasadom HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Point). System HACCP jest częścią naszych standardów zarządzania jakością i paszami (ISO 9001 i FAMI-QS) i spełnia wymagania rozporządzenia Rady UE (WE) nr 183/2005 „Higiena pasz”.

Opiera się na systematycznej analizie zagrożeń i ocenie potencjalnego ryzyka fizycznego, chemicznego lub mikrobiologicznego związanego z każdym etapem procesu lub surowcem wchodzącym do procesu produkcyjnego. Jedną z podstawowych wartości Delaconu jest zrównoważony rozwój, dlatego większość naszych produktów dostarczamy w wersji certyfikowanej przez „Austria Bio Garantie” dla rolnictwa ekologicznego (OFC). Certyfikacja tego niezależnego organu kontrolnego stanowi dowód, że nasz fitogeniczny dodatek paszowy spełnia rozporządzenie Rady nr 834/2007, a także rozporządzenie Komisji nr 889/2008 w sprawie produkcji ekologicznej.

Wysokie standardy jakości potwierdzone przez różne certyfikaty

• ISO 9001: Głównym celem zarządzania jakością jest spełnianie wymagań klientów i dążenie do przewyższania ich oczekiwań.

• FAMI-QS: system jakości i bezpieczeństwa dla specjalnych składników pasz i premixów

• OFC: dowód, że nasze fitogeniczne dodatki paszowe spełniają najwyższe standardy rolnictwa ekologicznego

• HACCP: system prewencyjny, pozwalający unikać zagrożeń oraz zapewnia bezpieczeństwo pasz i żywności