Enkapsulacja w żywieniu zwierząt

Korzyści z mikroenkapsulacji

Innowacje na każdym etapie procesu produkcyjnego

W Delaconie, innowacje nie kończą się na procesie produkcji wysokiej klasy fitogenicznych dodatków paszowych. Postrzegamy to jako nasz obowiązek, by zapewnić kontrolowaną stymulacje procesów fizjologicznych. Dzięki temu, dostarczamy najlepsze wsparcie trawienia nie tylko poprzez zaawansowaną formułę skutecznych substancji aktywnych, ale również stworzenie niezawodnej oprawy dla naszych produktów.

Dlatego nasz zespół Badań i Rozwoju zapewnia stałą ewaluacje najnowocześniejszych technologii, aby opatentowane metody znalazły się w naszych produktach. Mikroenkapsulacja należy do jednej z nich.

Co znaczy “Mikroenkapsulacja” oraz do czego jest potrzebna?

Celem mikroenkapsulacji jest unieruchomienie i wyizolowanie docelowej substancji. Zalety tego rozwiązania są różnorakie, z jednej strony mikroenkapsulacja chroni substancje przed utlenieniem lub innym degradacyjnym procesem. Z drugiej strony, uwalnianie substancji może być kontrolowane, co umożliwia działanie w określonym miejscu.Celem mikroenkapsulacji jest unieruchomienie i wyizolowanie docelowej substancji. Zalety tego rozwiązania są różnorakie, z jednej strony mikroenkapsulacja chroni substancje przed utlenieniem lub innym degradacyjnym procesem. Z drugiej strony, uwalnianie substancji może być kontrolowane, co umożliwia działanie w określonym miejscu.

Mikroenkapsulacja – miły dodatek czy niezbędna rzecz?

Oczywiście, że jest niezbędna! Nasze fitogeniczne dodatki paszowe głównie składają się z olejków eterycznych, saponin, ostrych i goryczkowych substancji. Szczególnie olejki eteryczne są substancjami bardzo lotnymi, na pewno wszyscy, którzy używali kiedyś ich aromatyzujących właściwości w kuchni, mogli się o tym przekonać. Stosując fitogeniczne dodatki paszowe w żywieniu zwierząt, kluczowym jest by te substancje lotne nie wyparowały podczas przechowywania, jeszcze przed ich użyciem. To właśnie proces enkapsulacji zapewnia, w sposób kontrolowany, uwolnienie tych substancji dopiero w przewodzie pokarmowym zwierząt.

“Właściwy proces mikroenkapsulacji powinien być postrzegany jako standardowy wymóg dla wysokiej jakości fitogenicznych dodatków paszowych oraz pomagać chronić je, by nie straciły swoich właściwości.“

Mikroenkapsulacja w branży paszowej

Mikroenkapsulacja w branży paszowej

Ochrona podczas procesów produkcyjnych

Dodatki paszowe poddane mikroenkapsulacji są lepiej chronione przed czynnikami zewnętrznymi, które oddziałują na nie w procesach wytwórczych takich jak: mieszanie, granulowanie itp. Enkapsulacja zapobiega ewentualnym stratom lotnych i wrażliwych na ciepło substancji, którym zagraża para lub wysoka temperatura. Ważnym aspektem jest również stabilizacja substancji aktywnych podczas przechowywania paszy. Mikroenkapsulacja chroni je przed utlenianiem oraz innymi niechcianymi reakcjami.

Osiąganie zamierzonego efektu na zwierzętach

Lotne substancje roślinne mogą powodować redukcje poboru paszy, gdy ich smak nie odpowiada zwierzęciu. Na takie sytuacje narażone są wrażliwe zwierzęta takie jak prosięta czy cielaki. Mikroenkapsulacja maskuje mocny zapach i smak roślinnych substancji aktywnych, tym sposobem poprawia akceptacje paszy.

Kolejna zaletą mikroenkapsulacji jest umożliwienie kontrolowanego uwalniania substancji w przewodzie pokarmowym zwierząt. Oznacza to, że substancje aktywne działają tylko tam gdzie powinny.

Korzyści z mikroenkapsulacji

  • Ochrona przed przedwczesnym wyparowaniem substancji lotnych oraz przedłużenie okresu przechowywania
  • Ochrona substancji aktywnych przed utlenianiem i podczas przetwarzania paszy
  • Kontrolowane uwalnianie substancji aktywnych w przewodzie pokarmowym zwierząt
  • Poprawa akceptacji paszy poprzez maskowanie nietypowych mocnych smaków

Różne metody mikroenkapsulacji

W zależności od charakterystyki głównej substancji oraz obszaru jej zastosowania, istnieją różne fizyczne i chemiczne procedury, które posiadają swoje zalety i wady.W zależności od charakterystyki głównej substancji oraz obszaru jej zastosowania, istnieją różne fizyczne i chemiczne procedury, które posiadają swoje zalety i wady.

Jedną z najbardziej znanych technik mikroenkapsulacji w przemyśle jest „pan coating” , gdzie małe cząsteczki wrzucane są do misy lub innego urządzenia, a materiał pokrywający jest powoli dodawany. Kolejną metodą używaną do enkapsulacji olejków eterycznych jest ich homogeniczne zmieszanie z uwodornionymi kwasami tłuszczowymi i złapanie olejków eterycznych podczas ochładzania emulsji. Mikroenkapsulacja może odbywać się również poprzez „suszenie rozpyłowe” i „złoże fluidalne” , gdzie substancja zawieszona w polimerowym roztworze jest rozpryskiwana w gorącym powietrzu, by uformować sferyczną cząsteczkę.

 

Co uzyskujemy w procesie mikroenkapsulacji?

W procesie mikroenkapsulacji uzyskujemy małe sferyczne cząsteczki o rozmiarze 100-200 mikronów. Tak zwane mikrokapsułki zawierają docelową substancje pokrytą ciągłą powłoką z określonego materiału. Zewnętrzna powłoka nie jest tylko membraną czy odrębną skorupą, ale również rozproszenie substancji docelowej w stałej matrycy może być sposobem by otoczyć jedną substancje w drugą.

Mikroenkapsulacja – proces skomplikowany, ale posiadający duże znaczenie

Mikroenkapsulacja jest ważnym procesem, który pozwala chronić aktywne substancje roślinne przed niekorzystnymi i degradującymi czynnikami. Proces enkapsulacji pozwala na kontrolowane i celowane uwalnianie substancji, dzięki czemu jest narzędziem w administrowaniu fitogenicznymi dodatkami paszowymi.

Wybór odpowiedniej techniki enkapsulacji jest kluczowym etapem w produkcji fitogenicznych dodatków paszowych. Z jednej strony niewystarczająca enkapsulacja, może nie ochronić substancji aktywnej przed wyparowaniem lub degradacją. Z drugiej strony, nadmierna enkapsulacja może spowodować, że substancja aktywna nie uwolni się w przewodzie pokarmowym.