Rejestracja zootechniczna

Zasłużone oficjalne potwierdzenie

Rejestracja zootechniczna fitogeników

Czy wiesz, że w Unii Europejskiej każdy produkt fitogeniczny musi przejść proces autoryzacji jako zootechniczny dodatek paszowy, jeśli stosowane są oświadczenia o jego skuteczności?

“Zootechniczny dodatek paszowy to każdy dodatek stosowany w celu pozytywnego wpływu na dobre zdrowie zwierząt lub w celu pozytywnego wpływu na środowisko.“

Artykuł 6 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt

W przeciwieństwie do większości dodatków roślinnych, które są uznane za dodatki sensoryczne (aromaty), Delacon jest pierwszą i jedyną firmą, która uzyskała rejestrację zootechniczną dla swoich głównych produktów fitogenicznych w sektorze pasz dla świń i drobiu w 2012 i 2017 roku. Obejmując zarówno parametry strawności, jak i parametry wydajności . W celu niezależnej oceny wydajności i bezpieczeństwa dodatku fitogenicznego, wymagany jest złożony proces autoryzacji:

Pierwszym krokiem w kierunku rejestracji dodatku fitogenicznego jako zootechnicznego dodatku paszowego jest złożenie wniosku o ocenę dokumentacji, którą należy złożyć Komisji Europejskiej (KE). Dokumentacja ta musi zawierać kompletne, kompleksowe i potwierdzone dane dotyczące bezpieczeństwa, jakości i wydajności dodatku paszowego.

Przygotowanie dokumentacji często trwa latami, ponieważ istnieje potrzeba dostarczenia danych z ogromnej liczby prób bezpieczeństwa i skuteczności, opartych na różnych metodach i przeprowadzanych w różnych (europejskich) krajach.

W kolejnym kroku Komisja UE upoważnia Europejskie Laboratorium Referencyjne (EURL) i Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) do szczegółowej oceny dokumentacji. EURL analizuje i ocenia odpowiednie parametry próbek, metody i identyfikowalność dodatku w łańcuchu paszowym (dodatek-premiks-pasza). Pełne sprawozdanie z oceny należy przedłożyć EFSA.

Postępując zgodnie z rozporządzeniem KE, EFSA musi teraz przekazać Komisji Europejskiej, państwom członkowskim UE i wnioskodawcy opinię naukową na temat bezpieczeństwa i skuteczności dodatku. Niniejsza opinia wykazuje, czy dodatek paszowy może spełnić podane oświadczenia i czy jest bezpieczny dla docelowych zwierząt, pracowników, konsumentów i środowiska.

Po dogłębnej ocenie, EFSA formułuje opinię naukową, która służy jako podstawa ostatecznej decyzji i zatwierdzenia przez Komisję Europejską za zgodą państw członkowskich UE.

Czy wiesz, że…?

Im bardziej złożony produkt, tym dłuższy jest czas jego oceny przez EFSA w porównaniu z produktami składającymi się tylko z kilku pojedynczych substancji, które wykazują znikome lub brak efeków synergistycznych. W Delaconie projektujemy i wytwarzamy złożone fitogeniczne dodatki paszowe na bazie roślin, składające się z setek pojedynczych związków. EFSA analizuje szczegółowy skład każdego składnika, składników olejków eterycznych, a także wszystkich ziół i przypraw. Dlatego też Delacon dostarczył wiele dodatkowych informacji, ogromną liczbę istotnych badań i prób z wykorzystaniem różnych metod.

Złoty standard naukowy - w Delaconie i całej branży

Rejestracja zootechniczna jest postrzegana jako naukowy „złoty standard” w branży paszowej, ponieważ nie tylko bezpieczeństwo, ale także skuteczność produktu została oficjalnie potwierdzona przez EFSA.

Szeroko zakrojone badania i zarządzanie jakością na wysokim poziomie to dwa kluczowe czynniki, które są stałe dla wszystkich produktów Delaconu. Stanowią one podstawy do osiągnięcia zootechnicznej rejestracji. Do tej pory dwa produkty Delaconu przeszły ten proces i zostały pomyślnie zarejestrowane jako dodatki zootechniczne:

  • Fresta® F działa jako naturalny środek zwiększający wydajność w produkcji trzody chlewnej. W 2012 roku, EFSA zatwierdziła jego bezpieczeństwo i potencjał w poprawie tempa wzrostu odsadzonych prosiąt.
  • Biostrong® 510 EC wykazuje potencjalną skuteczność w polepszaniu wydajności kurcząt rzeźnych, kurcząt hodowanych na nioski, drobnych gatunków ptaków rzeźnych i hodowanych na nioski. W 2016 r. EFSA ustanowił, że produkt jest zarówno bezpieczny, jak i skuteczny. W 2017 r. opublikowano rejestrację zootechniczną.