© gettyimages

Białe księgi i dokumentacja

ZWARTE INFORMACJE NA BIEŻĄCE ZAGADNIENIA

Dossier

A co z jelitami?

Zdrowie jelit u zwierząt monogastrycznych

Wydanie nr 9 naszej publikacji naukowej

26 stron

Tematy obejmują:

- Wpływ odżywiania na wydajność i zdrowie jelit
- Aktualne wyzwania i rozwiązania u zwierząt monogastrycznych
- Quorum sensing i patogenność
- Badania w Delacon

 

Co z jelitami (2020)

Trzy lata temu opublikowano pierwszą dokumentację Delacon dotyczącą zdrowia jelit pod tytułem „Intestinal health in poultry: current challenges and future solutions”. W drugiej dokumentacji przedstawiamy zaktualizowane informacje na temat zaburzeń jelitowych u świń i drobiu. Ponadto prezentujemy najnowsze fitogeniczne rozwiązania firmy Delacon dla utrzymania zdrowia jelit u zwierząt monogastrycznych.

Odkąd Unia Europejska wprowadziła zakaz profilaktycznego stosowania antybiotyków w celu wspomagania wzrostu u zwierząt w 2006 r., rozprzestrzenił się on na cały świat. Chociaż terapeutyczne stosowanie antybiotyków, aby zapewnić zwierzętom dobrostan, jest nadal akceptowane, wybór antybiotyków jest ograniczony do tych, które nie są stosowane u ludzi w celu uniknięcia możliwego rozwoju oporności na antybiotyki. Ze względu na ich aktywność antybiotykową stosowanie jonoforowych środków przeciw kokcydiozie jest również ograniczone w niektórych regionach przepisami lub w ramach polityki brandingowej (np. „No Antibiotics Ever”). Jest zatem jasne, że zapotrzebowanie na alternatywne dodatki paszowe w celu stymulowania odporności jelit u zwierząt monogastrycznych na infekcje będzie nadal rosło i oczekujemy, że kluczową rolę będą odgrywać rozwiązania fitogeniczne.

Biostrong® 510 EC

Dossier

Biostrong® 510 EC
Wydanie nr 8 naszej publikacji naukowej
32 strony

Zawarte tematy:

 •  Zakres działania Biostrong® 510 EC
 • Proces rejestracji zootechnicznej
 • Aktualne prace badawcze Delaconu

Biostrong® 510 EC: Dowiedz się więcej o zootechnicznym dodatku paszowym dla drobiu firmy Delacon (2017)

Zaledwie pięć lat po tym, jak Delacon uzyskał pierwszą rejestrację produktu fitogenicznego jako dodatku zootechnicznego, 9 marca 2017 r. Delacon otrzymał drugą rejestrację, teraz dla jednego z naszych fitogenicznych produktów dla drobiu. Biostrong® 510 EC spełnił wysokie standardy walidacyjne władz Unii Europejskiej, wykazując możliwy do zweryfikowania potencjał poprawy wydajności kurcząt rzeźnych, kurcząt hodowanych na nioski, drobnych gatunków ptaków rzeźnych i hodowanych na nioski. Ta dokumentacja zawiera podstawowe informacje na temat różnych eksperymentów przeprowadzonych w celu uzyskania rejestracji Biostrong® 510 EC jako dodatku zootechnicznego oraz dane dotyczące skuteczności Biostrong® 510. Zawarte są w niej szczegóły na temat np. efektów niezależnych od wieku, pozytywnego wpływu na jakość ściółki, uszkodzenia poduszek stóp i okresu przydatności mięsa drobiowego oraz skuteczność u różnych gatunków ptaków. Znajdziesz tu również informacje na temat rygorystycznego i ustandaryzowanego zarządzania jakością w Delaconie, potrzebnego do wyprodukowania wysokowydajnych fitogenicznych dodatków paszowych, z których znany jest Delacon.

Zdrowotność jelit u drobiu

Dossier

Zdrowotność jelit u drobiu
Wydanie nr 7 naszej publikacji naukowej
24 strony

Zawarte tematy:

 • Najczęstsze zaburzenia układu pokarmowego u drobiu
 • Strategie żywieniowe i fitogeniki wspierające zdrowotność jelit u brojlerów i indyków

Zdrowie jelit u drobiu: aktualne wyzwania i przyszłe rozwiązania (2016)

Aktualnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, kładziony jest duży nacisk na zdrowotność jelit u drobiu. Antybiotyki paszowe w produkcji zwierzęcej są zakazywane w coraz większej ilości obszarów. Wdrażane są również przepisy mające na celu ograniczenie stosowania antybiotyków terapeutycznych. Zaburzenia jelitowe występują coraz częściej, zwiększając tym samym wyzwania dla rolników i dietetyków. Delacon chętnie wspiera producentów drobiu w znalezieniu rozwiązań poprawiających zdrowotność jelit, nie tylko dzięki fitogenicznym dodatkom paszowym, ale także poprzez różne strategie żywieniowe. Kilku ekspertów omawia w tej dokumentacji zaburzenia jelitowe u drobiu oraz strategie poprawy zdrowotności jelit u brojlerów, niosek i indyków. Ponadto, Delacon przedstawia wybrane przyszłe alternatywy dla antybiotyków.

Wykorzystanie paszy u przeżuwaczy

Dossier

Wykorzystanie paszy u przeżuwaczy
Wydanie nr 6 naszej publikacji naukowej
24 strony

Zawarte tematy:

 • Niskie wykorzystanie paszy u przeżuwaczy
 • Poprawa produkcji i wykorzystania paszy
 • Mikrobiota żwacza i jej manipulacja

Optymalizacja wykorzystania paszy i metabolizmu u przeżuwaczy (2014)

Ta dokumentacja zajmuję się z każdej strony zadaniem, jakim jest poprawa wykorzystania paszy u bydła mlecznego i mięsnego. Omówiono znaczenie dodatków paszowych w manipulowaniu mikrobiotą żwacza dla obniżenia kosztów paszy, a także potencjał selekcji genetycznej w celu poprawy wykorzystania paszy. Oprócz komentarzy na temat wykorzystania składników odżywczych u przeżuwaczy, znajdziesz też artykuł o wydajności azotowej i informacje dotyczące redukcji gazów cieplarnianych. Na szczególną uwagę zasługuje podsumowanie różnorodnych dodatków paszowych oraz tego, w jaki sposób poprawiają one wykorzystanie i współczynnik konwersji paszy u przeżuwaczy, oddziałując na żwacz lub metabolizm zwierzęcia. Ponadto możesz przeczytać, jak poprawić efektywność żywienia poprzez optymalizację zarządzania zdrowiem krów mlecznych i stosowanie odpowiednich strategii żywienia.

Zwiększenie wiedzy w nauce

Dossier Spotlight

Zwiększenie wiedzy w nauce
Specjalne wydanie naszej publikacji naukowej
12 stron

Rozszerzenie wiedzy z zakresu fitogeników:

 • Jan Dirk v. d. Klis, Species Leader Poultry (Lider gatunku – drób)
 • Ester Vinyeta, Species Leader Swine (Lider gaturnku – świnie)
 • Thierry Aubert, Species Leader Ruminant (Lider gatunku – przeżuwacze)

Zwiększenie wiedzy w nauce - Trzykrotne rozszerzenie znajomości fitogeników (2013)

Jako pionier w rozwoju fitogenicznych dodatków paszowych, produkowanych ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju, Delacon stał się wiodącą na świecie marką, która promuje inteligentne zwiększanie wydajności zwierząt za pomocą roślin. W tej dokumentacji Delacon przedstawia zespół „Liderów gatunku”, który zapewnia doskonałą obsługę techniczną naszych produktów fitogenicznych. Przeczytaj ich przemyślenia na temat misji Delaconu polegającej na poprawie efektywności żywieniowej zwierząt, zdrowia i bezpieczeństwa żywności przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na środowisko.

Rejestracja UE – dodatki paszowe

Dossier

Rejestracja UE - dodatki paszowe
Wydanie nr 5 naszej publikacji naukowej
8 stron

Zawiera proces rejestracji UE dla zootechnicznych dodatków paszowych, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszego produktu fitogenicznego, który uzyskał rejestrację zootechniczną

Spełnienie wymogów rejestracji UE (2012)

Delacon jest dumny z tego, że jest pierwszym globalnym producentem fitogenicznych dodatków paszowych, którego produkt został zatwierdzony przez UE jako zootechniczny dodatek paszowy. W tej dokumentacji możesz przeczytać o Fresta® F dla żywienia świń, który jest pierwszym, poprawiającym wydajność, fitogenicznym dodatkiem paszowym, zarejestrowanym jako zootechniczny dodatek paszowy. Dokumentacja zawiera podstawowe informacje o wymogach prawnych dotyczących dodatków paszowych i procesu ich oceny na poziomie UE. Ponadto, oferuje ona wgląd w szeroki zbiór danych, na których oparta jest rejestracja. W tej dokumentacji znajdziesz również dane dotyczące wpływu Biostrong® 510 na strawność składników pokarmowych u brojlerów - są to podstawy do zootechnicznej rejestracji fitogenicznego kolejnego produktu, tym razem stosowanego w żywieniu drobiu.

Dobrostan drobiu

Dossier

Dobrostan drobiu
Wydanie nr 4 naszej publikacji naukowej
16 stron

Zawarte tematy:

 • Nowe przepisy UE i amp; fitogeniki
 • Karmienie drobiu dla dobrostanu zwierząt
 • Pododermatitis i amp; wpływ na dobrostan brojlerów

Dobrostan drobiu: dopasowanie do nowych ram regulacyjnych (2011 r.)

W ostatnich dziesięcioleciach dobrostan drobiu zyskał znaczną uwagę. W związku z tym Unia Europejska wydała szereg rozporządzeń. Rozporządzenia dotyczące warunków pomieszczeń inwentarskich i ich zarządzaniem, ale także praktyk żywieniowych, uboju i transportu. Obecnie wiele krajów spoza UE stosuje się do tych rozporządzeń oraz wdraża nowe przepisy i standardy. W tej dokumentacji staramy się dać wgląd w ramy prawne dotyczące dobrostanu niosek i brojlerów w Unii Europejskiej. Jakie są konsekwencje dla producentów drobiu w obliczu surowszych przepisów dotyczących dobrostanu? Oraz jak przemysł paszowy może przyczynić się do poprawy dobrostanu drobiu i pomóc rolnikom w spełnieniu nowych przepisów?

Trendy w żywieniu zwierząt

Dossier

Trendy w żywieniu zwierząt
Wydanie nr 3 naszej publikacji naukowej
36 stron

Zawarte tematy:

 • Większa wydajność w produkcji trzody chlewnej
 • Alternatywy dla antybiotykowych stymulatorów wzrostu
 • Poprawiona strawność składników odżywczych

Trendy w żywieniu zwierząt - gdzie są granice? (2010)

Mając na uwadze zakaz stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu w UE od 2006 r., przedmiotem tej dokumentacji są alternatywne strategie żywienia, które muszą spełniać funkcje stabilizujące jelita i zachowujące ich integralność. Na tych 36 stronach opisano fitogeniczne dodatki paszowe i ich korzystny wpływ na strawność składników odżywczych. Wraz z przeglądem odżywiania immunologicznego w monogastrii, bardziej szczegółowy artykuł dotyczy przyszłych wyzwań i rozwoju produkcji drobiu oraz tego, w jaki sposób czynniki żywieniowe przyczyniają się do zdrowia brojlerów. Jeśli chodzi o granice w żywieniu zwierząt, należy wziąć pod uwagę wpływ produkcji zwierzęcej na środowisko. Dlatego też, znajdziesz tu informacje na temat obliczania śladu węglowego zwierząt, a także na temat sposobów zmniejszenia emisji amoniaku.

 

Wydajność żywienia

Dossier

Wydajność żywienia
Wydanie nr 2 naszej publikacji naukowej
20 stron

Zawarte tematy:

 • Strategie redukcji kosztów pasz
 • Jak działa lepsze zatrzymywanie składników odżywczych?
 • Wart. odżywcze fitogenicznych dodatków paszowych

Wydajność żywienia (2008)

Redukcja kosztów pasz zawsze jest przedmiotem dużego zainteresowania. Ta dokumentacja zawiera wgląd w obecną sytuację w zakresie surowców, która uległa znacznemu pogorszeniu w ostatnich latach. Ponadto, zebraliśmy wiele zalet fitogenicznych dodatków paszowych, które mogą mieć duże znaczenie jeśli chodzi o trwałe obniżenie kosztów pasz. Badania i rozwój na przestrzeni ostatnich lat bardziej koncentrowały się na sposobach działania aktywnych środków roślinnych w paszach dla zwierząt. Znajdziesz tu zatem sposoby na zwiększenie rentowności przy użyciu fitogenicznych dodatków paszowych oraz objaśnienie koncepcji Delaconu „Performizer” optymalizującej wydajność ekonomiczną i zootechniczną.

„Amoniakowy dylemat“

Dossier

„Amoniakowy dylemat”
Wydanie nr 1 naszej publikacji naukowej
12 stron

Zawarte tematy:

 • Rolnictwo ponosi winę za emisje?
 • Redukcja amoniaku nawet o 50%
 • Natura jako „najlepsza dostępna technologia”

„Amoniakowy dylemat” (2007)

Rolnictwo jest głównym sprawcą emisji amoniaku. Oprócz negatywnego wpływu na środowisko amoniak wpływa również na zdrowie, dobrostan i wydajność zwierząt. Około 30 procent azotu przyjętego z paszą jest wykorzystywane przez organizm zwierzęcia, reszta jest wydalana z kałem i moczem. Wydalony azot jest rozkładany przez ureazę, enzym bakteryjny w przewodzie pokarmowym zwierząt, na dwutlenek węgla i szkodliwy amoniak. Celem produktów Delaconu jest zwiększenie strawności składników odżywczych i zminimalizowaniu aktywności ureazy, poprzez działanie naturalnych substancji. Przeczytaj więcej w tej dokumentacji na temat amoniaku i podejścia Delaconu w tej sprawie.

Białe Księgi

Udowodniona skuteczność vs. oczekiwane korzyści

Biała księga

Rejestracja zootechniczna: Udokumentowana skuteczność vs. oczekiwane korzyści

 • Rejestracja zootechniczna
 • Niezależna ocena
 • Udowodniona skuteczność

Rejestracja zootechniczna: Udokumentowana skuteczność vs. oczekiwane korzyści

Substancje fitogeniczne są coraz częściej akceptowane przez przemysł paszowy w celu poprawy wydajności zwierząt. Fitogeniki mogą spotykać się ze sceptycyzmem przez brak wiedzy, doświadczenia na temat ich sposobów działania i ich optymalnego stosowania w komercyjnych paszach. Ze względu na rosnącą liczbę produktów fitogenicznych oferowanych na rynku coraz trudniej jest odróżnić „produkty marketingowe” od skutecznych substancji optymalizujących produkcję zwierząt hodowlanych. Rejestracja jako „zootechniczny dodatek paszowy” i leżąca u jego podstaw niezależna ocena naukowa, przeprowadzona przez organy państwowe UE, stanowią dowód działania produktu.

Przewodnik po fitogenikach w „Erze post-AGP”

Biała księga

Przewodnik po fitogenikach w „Erze post-AGP”

 • Co to są fitogeniczne dodatki paszowe?
 • Korzyści z fitogeników w twoim programie żywieniowym
 • Fitogeniki jako rozwiązanie zarówno dla zwierząt gospodarskich hodowanych konwencjonalnie, jak i bez antybiotyków
 • Wysokie zaufanie i akceptacja konsumentów wobec fitogeników

Przewodnik po fitogenikach w „Erze post-AGP”

Od czasu zakazu stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu w Unii Europejskiej w 2006 r., w światowej produkcji zwierzęcej coraz częściej używa się fitogenicznych dodatków paszowych. W 2017r. Stany Zjednoczone, ale również niektóre azjatyckie kraje, takie jak Korea Południowa i Indonezja, zakazały subterapeutycznego stosowania antybiotyków do poprawy wzrostu. Fitogeniczne dodatki paszowe zyskują coraz więcej uwagi u naukowców, dietetyków, wytwórców i producentów pasz, dzięki swojej holistycznej skuteczności o szerokim spektrum. Mają w szczególności ogromny potencjał pod względem wpływu na wydajność, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo pasz i żywności.