Fitogeniczne rozwiązania dla zwierząt hodowlanych, drobiu i akwakultury

Pozwólmy działać naturze!
Wyzwania & Rozwiązania

Przegląd Gatunków

Wydobywanie siły natury

Wszystkie nasze produkty realizujemy w duchu wizji Delaconu - wykorzystując potęgę natury. Nasze fitogeniczne dodatki paszowe stanowią wysoce wydajne i bezpieczne rozwiązanie dla maksymalizacji wykorzystania pasz i produkcji zwierzęcej.

Dla Delaconu, wspieranie zdrowia zwierząt jest kluczem do rentownej produkcji zwierzęcej i zwiększenia wykorzystania pasz. Szeroko zakrojone badania stanowią podstawę naszych wysokiej jakości fitogenicznych dodatków paszowych oraz usług, które są postrzegane jako klucz do sprostania światowym wyzwaniom - od żywienia zwierząt po bezpieczeństwo żywności. W odróżnieniu od działania pojedynczych substancji, to właśnie połączenie kilku roślinnych substancji oraz ich synergistyczny efekt umożliwia naszym produktom wykorzystać pełen potencjał genetyczny zwierząt.

Różne gatunki mają różne potrzeby

Delacon czerpie energię i sukces z potęgi natury. Oznacza to ostrożne obchodzenie się z naszym środowiskiem w celu zapewnienia dużej różnorodności biologicznej w przyszłości. Im większa różnorodność, tym większe jest źródło naszych skutecznych dodatków paszowych.

Ta różnorodność jest również reprezentowana w naszych produktach - jesteśmy dumni nie tylko z dostarczenia jednego produktu w celu zwiększenia wykorzystania pasz u zwierząt gospodarskich, ale opracowaliśmy cały zestaw różnych fitogenicznych dodatków paszowych, z których każdy jest dokładnie dostosowany do potrzeb i wyzwań docelowego zwierzęcia. Formuły naszych dodatków paszowych są tak różnorodne jak złożona jest budowa przeżuwaczy, czy przewód pokarmowy u ptaków.

Ponadto, Delacon nie tylko zwraca uwagę na specyfikę różnych gatunków, ale bierze również pod uwagę cały przebieg ich życia. Dlatego dalej rozwijamy produkty, które są specjalnie dostosowane do fizjologii młodych zwierząt.

Wyraźne korzyści z fitogenicznych produktów Delaconu

Do korzyści, które zapewnia synergistyczny efekt różnych fitogenicznych substancji, zaliczamy nie tylko poprawienie stanu zdrowia zwierząt i zwiększenie rentowności firmy przez producentów, ale również dostarczenie konsumentom bezpiecznych i naturalnych produktów w łańcuchu żywnościowym – bez ryzyka wytworzenia odporności na antybiotyki.

Korzyści dla zwierząt

Zwierzęta korzystają ze wspomagającego wpływu naszych związków fitogenicznych na trawienie i wykorzystanie paszy. Skutkuje to zminimalizowanym obciążeniem jelitowym, zrównoważoną mikrobiotą i niższą emisją szkodliwych gazów do atmosfery. Wszystkie te efekty pomagają ograniczyć stosowanie antybiotyków do minimum.

Korzyści dla rolników

Rolnicy obniżą koszty pasz poprzez zwiększenie wykorzystania pasz swoich zwierząt: Fitogeniczne dodatki paszowe Delaconu są skuteczne w zwiększaniu poboru paszy, poprawie trawienia i zwiększeniu wykorzystania składników odżywczych. Skutkuje to zwiększoną wydajnością zwierząt, a tym samym maksymalizuje zysk rolników.

Korzyści dla konsumentów

Na rozwiązaniach jakie oferuje Delacon korzystają nie tylko zwierzęta i rolnicy: Każdy konsument może mieć pewność co do bezpieczeństwa żywności, co zostało zatwierdzone przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa (EFSA) i potwierdzone przez Komisję Europejską.

Ostatnie badanie konsumenckie wykazało, że oprócz bezpieczeństwa żywności, czynniki takie jak ochrona środowiska i dobrostan zwierząt są również ważnymi walorami jedzenia dla milenialsów. W związku z tym istnieje wysoka akceptacja fitogenicznych dodatków paszowych wśród tej grupy konsumentów.

Korzyści dla środowiska

Fitogeniczne dodatki paszowe Delaconu przyczyniają się do racjonalnego i zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi poprzez poprawę wykorzystania nakładów paszowych i zmniejszenie emisji amoniaku (o około 25%), a także emisji gazów cieplarnianych (redukcja CO2 o 5%; redukcja CH4 o około 8%).

Specjalistyczne produkty o potwierdzonej skuteczności

Dumnie oferujemy dostosowane do potrzeb i wysoce precyzyjne rozwiązania dla najnowocześniejszej produkcji zwierzęcej. Nasz zespół badawczo-rozwojowy stale pracuje nad zaawansowanymi formułami, aby wspierać drób, trzodę chlewną, przeżuwacze oraz systemy wielogatunkowe i akwakultury, zapewniając przy tym wysoką wydajność. Nasze fitogeniki wykazują wpływ na wydajność, ponieważ są one dostosowane do każdego specjalistycznego warunku fizjologicznego.

Blog Phytogenius

Powiązane historie