Bydło

Fitogenika u przeżuwaczy

Zwiększenie zysku z każdym kęsem

Zwiększ wydajność przeżuwaczy o siłę natury

Niska wydajność paszy z powodu wielu strat energii i białka jest jednym z największych wyzwań w produkcji przeżuwaczy. Czy wiesz, że u krów mlecznych mniej niż jedna trzecia białka i energii jest przekształcana w mleko, u bydła mięsnego nawet mniej niż jedna dziesiąta w mięso? Oprócz wysokiej wydajności pasz u krów mlecznych i bydła, niezwykle ważne jest utrzymanie zdrowych funkcji trawiennych i oddechowych u cieląt, aby od samego początku uzyskać najlepszą wydajność.

Kluczową strategią zwiększania rentowności produkcji przeżuwaczy jest pozytywny wpływ na metabolizm krów mlecznych i bydła mięsnego poprzez pobranie paszy i utrzymanie stabilnego zdrowia cieląt. Wysokiej jakości dodatki fitogeniczne dla przeżuwaczy są cennym narzędziem do zwiększenia pobrania paszy i wykorzystania składników odżywczych, a tym samym poprawy wydajności paszy przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji szkodliwych gazów cieplarnianych. Dlatego nie tylko zwierzęta i producenci korzystają z bezpiecznych i naturalnych dodatków w dawkach pokarmowych dla przeżuwaczy, ale fitogenika ma również pozytywny wpływ na środowisko.

Od cielaka po klimat: staw czoła wyzwaniu

[Translate to Polish:] © gettyimages

Czynnik ograniczający opłacalną produkcję przeżuwaczy można zaobserwować w złożonym układzie trawiennym przeżuwaczy: w żwaczu ewoluował cały ekosystem drobnoustrojów, co powoduje fermentację paszy przed wchłanianiem składników pokarmowych. W wyniku tego złożonego układu trawiennego wydajność paszy jest stosunkowo niska w porównaniu do monogastrów. Jednakże, aby zapewnić wydajną, przyjazną dla środowiska i opłacalną produkcję przeżuwaczy, fitogeniki przyczyniają się do sprostania głównym wyzwaniom: poprawie wykorzystania energii oraz wzrostu bydła mięsnego, poprawie wydajności i jakości mleka u krów mlecznych przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych lub zwiększeniu pobrania paszy u cieląt, utrzymując w ten sposób naturalne trawienie, jednocześnie wspierając rozwój stabilnych funkcji oddechowych.

Spełnij szczególne potrzeby przeżuwaczy

Nasze fitogeniczne dodatki zapewniają bezpieczną, skuteczną i zrównoważoną produkcję mleka i mięsa. Ponadto nasza koncepcja Performizer® pomaga zapewnić wysoką wydajność i zmaksymalizowaną rentowność hodowli bydła mlecznego i mięsnego. W związku z tym, w zależności od indywidualnych celów naszych klientów, producenci mogą zdecydować, czy chcą zmaksymalizować wydajność zwierząt, dodając nasze produkty do istniejących dawek, czy też utrzymać poziom wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów pasz.

DELACON EKSPERT

Skontaktuj się z nami

Kevin Adams
Sales Group Lead North America

Telefon: +1 717 30 715 70
e-Mail:

Usługi Delacon

Wyślij nam wiadomość

* Wymagane