Bydło

Wydajność mleczna krów mlecznych

Wydajność białka u przeżuwaczy i wysoka wydajność mleczna krów to priorytety stanowiące wyzwanie dla producentów, żywieniowsców i naukowców na całym świecie. Rosnąca globalna populacja wiąże się z rosnącym zapotrzebowaniem na żywność, zwłaszcza źródła białka, takie jak mięso i mleko. W ostatnich latach na całym świecie konsumpcja samych produktów mlecznych wzrastała o ponad 2,5% rocznie. Stale rosnące zapotrzebowanie na białko zwierzęce skłania przemysł paszowy i produkcyjny do dostarczania coraz bardziej wydajnych, wolnych od zanieczyszczeń i zrównoważonych rozwiązań.

Dlatego należy produkować wyższą ilość mleka o poprawionej jakości bez zwiększania zużycia dostepnych zasobów. Wyższa wydajność energetyczna i białkowa przeżuwaczy, a także lepsza wydajność mleka u krów mlecznych są pomocne w osiągnięciu celu, jakim jest większa ilość mleka i mięsa przy tym samym spożyciu białka.

Czy wiesz?

Krowa, która produkuje 30 litrów mleka dziennie o zawartości 3,3% surowego białka (CP), przeznacza 990 g białka na produkcję. Pasza dla krów mlecznych zawiera około 16% białka (CP), więc krowa spożyje 3.5kg białka na dobę. Oznacza to, że mniej niż 30% białka paszowego jest wykorzystywane do produkcji białka mleka. Pozostałe 70% białka wykorzystywane jest do metabolizmu zwierzęcia oraz ulega stratom tj.:

  • Zawartość mocznika w moczu z powodu nadmiernej ilości amoniaku w żwaczu
  • Niestrawne i endogenne wydalanie z kałem i moczem
  • Wydalanie z moczem poprzez nieefektywne wykorzystanie wchłoniętego białka do syntezy mleka i białka w organizmie
[Translate to Polish:] © DigitalVision /GettyImages

Zmniejsz koszty pasz poprzez optymalizację wydajności białka

W celu poprawy wydajności i jakości mleka u krów mlecznych niezbedne jest zwiększenie ilości lotnych kwasów tłuszczowych w żwaczu oraz aminokwasów i białka mikrobiologicznego docierających do jelita cienkiego. Jednakże, jeśli białko i inne składniki odżywcze nie bedą odpowiednio trawione, może to skutkować obniżeniem wydajności i jakości mleka lub zmniejszoną wydajnością wzrostu co bedzie miało negatywny wpływ na ogólną rentowność produkcji.

Liczy się nie tylko ilość białka

U krów mlecznych, pasze bogate w białko mają zwiększyć wydajność mleka. Jeśli jednak poziom białka ulegającego degradacji w żwaczu jest wysoki i jest za mało energii, znaczna jego część nie może być wykorzystana przez bakterie żwaczowe. Ta sytuacja prowadzi do nadwyżki produkcji amoniaku. Amoniak powstały w wyniku bakteryjnej degradacji białka  przekształca się następnie, w trakcie energochłonnego procesu, w mocznik w wątrobie. Część tego mocznika może być ponownie wykorzystana przez zwierzę, ale większa część jest , na końcu, wydalany w przez mleku lub moczu. Oznacza to duże straty białka w diecie i może prowadzić do - w ten sposób obniżonejs wydajności i wzrostu skosztów pasz. Z drugiej strony, dawki bogate w białko, które nie ulega rozkładowi są często bardzo drogie.

Czy wiedziałeś że?

Krowa potrzebuje około 7,3 kcal energii do metabolizmu jednego grama amoniaku. Proces metaboliczny mający na celu zmniejszenie nadmiaru mocznika w żwaczu nie tylko zużywa większośćobrzydliwy energii z paszy z karmić, alekarmić ale może również mieć negatywny wpływ na zdrowie i płodność. W dłuższej perspektywie może to zmniejszyć wydajność mleka i wyniki reprodukcji, co zazwyczaj jest szkodliwe dla rentowności gospodarstwa.

Jak wesprzeć wykorzystanie białka i produkcję mleka?

Jednym ze sposobów jest ochrona niektórych struktur białkowych w żwaczu przed degradacją mikrobiologiczną, a zatem zwiększenie ilości białka chronionego przechodzącego do jelita cienkiego. Równolegle zwiększenie strawności białka i zaopatrzenia w energię w jelicie cienkim może prowadzić do stymulacji wzrastającywykorzystania paszy i białka. Zatem koszty paszy mogą powinny zostać zmniejszone przez obniżenie poziomu drogich chronionych źródeł białka i poprzez zastosowanie źródeł bogatych w białko ulegające degradacji w żwaczu.

Co więcej, zmniejszając liczbę pierwotniaków, metanogenów i bakteri produkujących amoniak, można w naturalny sposób poprawić jakość białka i efektywność energetyczną w żwaczu: Przejście w kierunku korzystnej mikroflory w żwaczu może przyczynić się do sprzyja prowadzićs do zwiększego tworzenia się lotnych kwasów tłuszczowych i może również prowadzić do wzrostus ilości białka mikrobiologicznego - nawet w dawkach o niższym poziomie białka ulegającego degradacji w żwaczu.

Wyzwania & Rozwiązania Przeżuwacze

Chcesz uzyskać więcej informacji?

FITOGENICZNE WSPARCIE DLA KRÓW MLECZNYCH, SZCZEGÓLNIE PRZY NISKIM POZIOMIE BDŻ (RDP) (<10,5% SM)

Actifor® Boost – zwiększyć wydajność mleka

  • Poprawia wydajność mleka i zawartość białka w mleku, jednocześnie redukując mocznik w mleku
  • Zwiększa pobranie paszy i podnosi poziom energii do produkcji mleka
  • Pomaga pozytywnie wpływać na przewód pokarmowy na poziomie żwacza, a także w jelicie cienkim, zarówno w celu wsparcia wykorzystania białka, jak i spożycia energii

Naturalnie popraw wydajność mleka! Z Actifor® Boost jesteś w stanie wesprzeć wydajność przeżuwaczy, a tym samym zmniejszyć koszty paszy. Połączenie wybranych fitogeników, takich jak saponiny, olejki eteryczne i substancje ostre w Actifor® Boost, może poprawić mikroflorę żwacza i wykorzystanie białka, a zatem może przyczynić się do zwiększenia wydajności mleka i zawartości białka mleka, jednocześnie zmniejszając mocznik w mleku. Skorzystaj z unikalnego, smacznego połączenia różnych naturalnych składników, dostosowanego do potrzeb przeżuwaczy, zaprojektowanego w celu zwiększenia zwrotu z inwestycji. 

Natura która działa – udowodnione naukowo

Badania naukowe z Actifor® Boost wykazują poprawę w różnych parametrach jakości mleka.*

Parametr Actifor® Boost Efekt
Wydajność mleczna +1.1 kg/dzień
Białko mleka +0.04 %
Liczba komórek somatycznych -17 x 10^3/ml
Mocznik -1.34 mg/dL

Actifor® Boost poprawia produkcję lotnych kwasów tłuszczowych w żwaczu, dając więcej energii do produkcji mleka. 

Parametr Actifor® Pro Efekt
Białko mleka +0.03 %
Mocznik -1.1 mg/dL
Wydajność mleczna +1.7 kg/dzień
Redukcja metanu**** -6.4 %

Wybrane produkty Delacon mogą być stosowane w produkcji ekologicznej zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 834/2007 i (WE) nr 889/2008. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, skontaktuj się z naszym ekspertem Delacon.

 

* Średnia poprawa u krów mlecznych z Actifor® Boost w porównaniu do kontroli, średnie dane z 8 prób u krów mlecznych z Actifor® Boost dotyczące parametrów jakości mleka

** Badanie in-vitro z Actifor® Boost dotyczące produkcji lotnych kwasów tłuszczowych, INRA, Francja, 2014

*** Średnia poprawa u krów mlecznych z Actifor® Pro w porównaniu do kontroli, średnie dane z 7 prób u krów mlecznych z Actifor® Pro na parametry jakości mleka

**** Test in-vivo z Actifor® Pro dotyczący redukcji metanu, INRA, 2011

***** Badanie uniwersyteckie z Actifor® Pro dotyczące wydajności białka, Hiroshima University, Japonia, 2013

 

Delacon Ekspert

Skontaktuj się z nami

Kevin Adams
Sales Group Lead North America

Telefon: +1 717 30 715 70
e-Mail:

Usługi Delacon

Wyślij nam wiadomość

* Wymagane