Bydło

Wykorzystanie białka i wydajność mleka u krów mlecznych

Wydajność paszowa u przeżuwaczy jest ciągłym priorytetem dla producentów, dietetyków i naukowców na całym świecie. Rosnąca globalna populacja wiąże się z rosnącym popytem na żywność, zwłaszcza na źródła białka, takie jak mięso i mleko. W ostatnich latach globalna konsumpcja samych produktów mlecznych wzrosła o ponad 2,5% rocznie. Stale rosnące zapotrzebowanie na białko zwierzęce napędza przemysł paszowy i produkcyjny dla zwierząt w celu zapewnienia coraz bardziej wydajnych, pozbawionych pozostałości i zrównoważonych rozwiązań.

Dlatego przy dostępnych zasobach należy wytworzyć więcej mleka wyższej jakości, aby zachować konkurencyjność na istniejącym rynku mleka. Celem jest wygenerowanie większej ilości mleka lub więcej mięsa przy pobraniu paszy na tym samym poziomie. W związku z tym, wymaga to wyższa wydajność energetyczna i białkowa.

Czy wiesz?

Krowa, która produkuje 30 litrów mleka dziennie o zawartości 3,3% surowego białka (CP), przeznacza 990 g białka na produkcję. Pasza dla krów mlecznych zawiera około 16% białka (CP), więc krowa spożyje 3.5kg białka na dobę. Oznacza to, że mniej niż 30% białka paszowego jest wykorzystywane do produkcji białka mleka. Pozostałe 70% białka wykorzystywane jest do metabolizmu zwierzęcia oraz ulega stratom tj.:

  • Zawartość mocznika w moczu z powodu nadmiernej ilości amoniaku w żwaczu
  • Niestrawne i endogenne wydalanie z kałem i moczem
  • Wydalanie z moczem poprzez nieefektywne wykorzystanie wchłoniętego białka do syntezy mleka i białka w organizmie
[Translate to Polish:] © DigitalVision /GettyImages

Zmniejsz koszty pasz poprzez optymalizację wydajności białka

W celu poprawy wydajności i jakości mleka korzystne jest zwiększenie ilości lotnych kwasów tłuszczowych w żwaczu oraz białka bakteryjnego i aminokwasów przechodzących do jelita cienkiego. Jeśli jednak białko i inne składniki odżywcze nie mogą zostać odpowiednio strawione, będziemy mieli zmniejszenie wydajności i jakości mleka lub obniżenie przyrostów , może prowadzićing do strat ekonomicznych.

Liczy się nie tylko ilość białka

U krów mlecznych, pasze bogate w białko mają zwiększyć wydajność mleka. Jeśli jednak poziom białka ulegającego degradacji w żwaczu jest wysoki i jest za mało energii, znaczna jego część nie może być wykorzystana przez bakterie żwaczowe. Ta sytuacja prowadzi do nadwyżki produkcji amoniaku. Amoniak powstały w wyniku bakteryjnej degradacji białka  przekształca się następnie, w trakcie energochłonnego procesu, w mocznik w wątrobie. Część tego mocznika może być ponownie wykorzystana przez zwierzę, ale większa część jest , na końcu, wydalany w przez mleku lub moczu. Oznacza to duże straty białka w diecie i może prowadzić do - w ten sposób obniżonejs wydajności i wzrostu skosztów pasz. Z drugiej strony, dawki bogate w białko, które nie ulega rozkładowi są często bardzo drogie.

Czy wiedziałeś że?

Krowa potrzebuje około 7,3 kcal energii do metabolizmu jednego grama amoniaku. Proces metaboliczny mający na celu zmniejszenie nadmiaru mocznika w żwaczu nie tylko zużywa większośćobrzydliwy energii z paszy z karmić, alekarmić ale może również mieć negatywny wpływ na zdrowie i płodność. W dłuższej perspektywie może to zmniejszyć wydajność mleka i wyniki reprodukcji, co zazwyczaj jest szkodliwe dla rentowności gospodarstwa.

Jak wesprzeć wykorzystanie białka i produkcję mleka?

Jednym ze sposobów jest ochrona niektórych struktur białkowych w żwaczu przed degradacją mikrobiologiczną, a zatem zwiększenie ilości białka chronionego przechodzącego do jelita cienkiego. Równolegle zwiększenie strawności białka i zaopatrzenia w energię w jelicie cienkim może prowadzić do stymulacji wzrastającywykorzystania paszy i białka. Zatem koszty paszy mogą powinny zostać zmniejszone przez obniżenie poziomu drogich chronionych źródeł białka i poprzez zastosowanie źródeł bogatych w białko ulegające degradacji w żwaczu.

Co więcej, zmniejszając liczbę pierwotniaków, metanogenów i bakteri produkujących amoniak, można w naturalny sposób poprawić jakość białka i efektywność energetyczną w żwaczu: Przejście w kierunku korzystnej mikroflory w żwaczu może przyczynić się do sprzyja prowadzićs do zwiększego tworzenia się lotnych kwasów tłuszczowych i może również prowadzić do wzrostus ilości białka mikrobiologicznego - nawet w dawkach o niższym poziomie białka ulegającego degradacji w żwaczu.

Wyzwania & Rozwiązania Przeżuwacze

Chcesz uzyskać więcej informacji?

FITOGENICZNE WSPARCIE DLA KRÓW MLECZNYCH, SZCZEGÓLNIE PRZY NISKIM POZIOMIE BDŻ (RDP) (<10,5% SM)

Actifor® Boost – zwiększyć wydajność mleka

  • Poprawia wydajność mleka i zawartość białka w mleku, jednocześnie redukując mocznik w mleku
  • Zwiększa pobranie paszy i podnosi poziom energii do produkcji mleka
  • Pomaga pozytywnie wpływać na przewód pokarmowy na poziomie żwacza, a także w jelicie cienkim, zarówno w celu wsparcia wykorzystania białka, jak i spożycia energii

Naturalnie popraw wydajność mleka! Z Actifor® Boost jesteś w stanie wesprzeć wydajność przeżuwaczy, a tym samym zmniejszyć koszty paszy. Połączenie wybranych fitogeników, takich jak saponiny, olejki eteryczne i substancje ostre w Actifor® Boost, może poprawić mikroflorę żwacza i wykorzystanie białka, a zatem może przyczynić się do zwiększenia wydajności mleka i zawartości białka mleka, jednocześnie zmniejszając mocznik w mleku. Skorzystaj z unikalnego, smacznego połączenia różnych naturalnych składników, dostosowanego do potrzeb przeżuwaczy, zaprojektowanego w celu zwiększenia zwrotu z inwestycji. 

Natura która działa – udowodnione naukowo

Badania naukowe z Actifor® Boost wykazują poprawę w różnych parametrach jakości mleka.*

Parametr Actifor® Boost Efekt
Wydajność mleczna +1.1 kg/dzień
Białko mleka +0.04 %
Liczba komórek somatycznych -17 x 10^3/ml
Mocznik -1.34 mg/dL

Actifor® Boost poprawia produkcję lotnych kwasów tłuszczowych w żwaczu, dając więcej energii do produkcji mleka. 

Parametr Actifor® Pro Efekt
Białko mleka +0.03 %
Mocznik -1.1 mg/dL
Wydajność mleczna +1.7 kg/dzień
Redukcja metanu**** -6.4 %

Wybrane produkty Delacon mogą być stosowane w produkcji ekologicznej zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 834/2007 i (WE) nr 889/2008. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, skontaktuj się z naszym ekspertem Delacon.

 

* Średnia poprawa u krów mlecznych z Actifor® Boost w porównaniu do kontroli, średnie dane z 8 prób u krów mlecznych z Actifor® Boost dotyczące parametrów jakości mleka

** Badanie in-vitro z Actifor® Boost dotyczące produkcji lotnych kwasów tłuszczowych, INRA, Francja, 2014

*** Średnia poprawa u krów mlecznych z Actifor® Pro w porównaniu do kontroli, średnie dane z 7 prób u krów mlecznych z Actifor® Pro na parametry jakości mleka

**** Test in-vivo z Actifor® Pro dotyczący redukcji metanu, INRA, 2011

***** Badanie uniwersyteckie z Actifor® Pro dotyczące wydajności białka, Hiroshima University, Japonia, 2013

 

Delacon Ekspert

Skontaktuj się z nami

Kevin Adams
Sales Group Lead North America

Telefon: +1 717 30 715 70
e-Mail:

Usługi Delacon

Wyślij nam wiadomość

* Wymagane