Bydło

Wydajność energetyczna i wyniki wzrostu u bydła mięsnego

Odnoszący sukcesy producenci bydła wiedzą: Wysoka efektywność paszy dla bydła jest kluczem do rentowności. Celem udanej produkcji wołowiny jest zwiększenie wykorzystania  paszy ( ilość paszy/kg przyrostu zwierzęcia) a tym samym pobrania i trawienia składników odżywczych  , w celu uzyskania większej ilości mięsa z paszy - tak wydajnie, jak to możliwe. W ten sposób środki mogą być w pełni wykorzystane, obniżając wpływ na środowisko i ostatecznie obiżając koszty paszy. 

Czy wiesz?

Do wyprodukowania 1 kg mięsa wołowego i jagnięcego potrzeba od 5 do 12 kg paszy. Współczynnik konwersji paszy (FCR) wzrasta wraz z wiekiem zwierzęcia ze względu na zmniejszenie produkcji i wchłaniania metabolizowanych składników pokarmowych. Dla młodych byków wynosi on od 4 do 8. Dla buhajów lub u starych krów FCR wynosi od 7 do 20. W związku z tym współczynnik konwersji paszy jest powiązany z potencjałem genetycznym i zdolnością zwierzęt do budowy mięśni.

[Translate to Polish:] © sasapanchenko /GettyImages

Wysokie dzienne przyrosty zależą od wystarczającej podaży tłuszczu i skrobi

Aby spełnić wymagania do uzyskania najwyższych wydajności tuczu poprzez optymalne wyniki żywienia, strategie żywieniowe w produkcji wołowiny koncentrują się przede wszystkim na pokryciu zapotrzebowania na energię za pomocą dawek bogatych w węglowodany. Aby zapewnić dostępność wystarczającej ilości energii i glukozy dla wysokiego współczynnika przyrostu, bydłu podaje się duże ilości łatwo fermentowalnych węglowodanów.

Oznacza to, że oprócz wysokiej jakości pasz objętościowych można znaleźć przeważnie do 30% skrobi w dawkach paszowych. Część skrobi jest stosunkowo szybko fermentowana w żwaczu przez bakterie amylolityczne do lotnych kwasów tłuszczowych, które są głównym źródłem energii metabolicznej. Druga część jest hydrolizowana przez enzym amylazę w jelicie cienkim do glukozy dostarczającej energii.
Problem z podawaniem dużych ilości pasz treściwych polega na tym, że zmniejsza się pobranie pasz objętościowych, co  prowadzi do ograniczenia procesu przeżuwania i w konsekwencji produkcjiśliny. Konsekwencją wynikającą z niższej pojemności buforowej w żwaczu podczas intensywnej fermentacji skrobi może być  znaczące obniżenie pH w żwaczu i zmiany w składzie kwasów tłuszczowych . Stabilne funkcjonowanie żwacza jest Kluczem do uzyskania wysokiego pobrania paszy i jej wykorzystania, a zatem do wysokich wyników produkcyjnych.

Czy wiedziałeś że?

Z energetycznego punktu widzenia skuteczniejsze jest enzymatyczne trawienie skrobi bezpośrednio w jelicie cienkim niż rozkładanie jej na lotne kwasy tłuszczowe w żwaczu i przechodzenie ścieżki tworzenia glukozy przez wątrobę.

[Translate to Polish:] © dusanpetkovic /GettyImages

Utrzymuj funkcje żwacza dla wysokiej wydajności

W celu osiągnięcia wysokiego pobrania glukozy oraz energii w jelicie cienkim często stosuje się pasze takie jak kukurydza lub sorgo, które zawierają dużą część „skrobi chronionej”. Ta forma skrobi rozkłada się stosunkowo powoli i niecałkowicie w żwaczu, umożliwiając dotarcie jej większej ilości do jelita cienkiego. Jednak wymaga to enzymatycznej degradacji skrobi, która zalewa jelito cienkie i może doprowadzić do wysokiejzdolności absorpcji glukozy. Oznacza to, że skuteczność stosowania chronionej skrobi zależy zarówno od wchłaniania glukozy, jak i od stopnia hydrolizy skrobi w jelicie cienkim.

Głównym celem jest stymulowanie pobrania paszy i wykorzystanie strawnej chronionej skrobi i tłuszczów w jelicie cienkim w celu zminimalizowania strat energii. Poprzez zmniejszenie degradacji węglowodanów w żwaczu i zwiększenie efektu buforowego poprzez stymulację przepływu śliny, ryzyko niefizjologicznych zmian pH w żwaczu może być zredukowana. Może to poprawić konwersję paszy a w następstwie zwiększyć wydajność tuczu i średni dzienny przyrost bydła w końcowym etapie tuczu.

Wyzwania & Rozwiązania Przeżuwacze

Chcesz uzyskać więcej informacji?

FITOGENICZNE WSPARCIE U BYDŁA MIĘSNEGO, SZCZEGÓLNIE PRZY WYSOKIM POZIOMIE SZYBKOSTRAWNYCH WĘGLOWODANÓW (> 30% DM)

Actifor® Power - dla silnego wzrostu u bydła mięsnego

 

• pomaga utrzymać pH w żwaczu w przypadku wysokowęglowodanowych dawek pokarmowych

• poprawia wyniki i wydajność tuszy u bydła mięsnego

• wspomaga trawienie i wykorzystanie strawnej skrobii bypass i tłuszczu w jelicie cienkim, przyczyniając się w ten sposób do minimalizacji strat energii

 

Nasz fitogeniczny Actifor® Power pomaga utrzymać pH w żwaczu podczas żywienia paszą bogatą w węglowodany, jednocześnie poprawiając wykorzystanie energii u przeżuwaczy. Wyselekcjonowana formuła olejków eterycznych, naturalnych substancji ostrych i saponin stymuluje pobranie i konwersję paszy, co przyczynia się do zwiększenia wyników tuczu i średnich dziennych przyrostów bydła mięsnego. Actifor® Power ma pozytywny wpływ na fizjologię przeżuwaczy, co pomaga poprawić wyniki i wydajność tuszy.

Natura, która działa - udowodnione naukowo

Actifor® Power wykazano, że poprawia pobieranie paszy i średni dzienny przyrost, jednocześnie poprawiając wydajność paszy.*

 

Parametr Actifor® Power Efekt
Przyjmowanie substancji suchej +300 g/dzień
Średni dzienny zysk +70 g/dzień
Współczynnik konwersji paszy -0.06

* Porównanie wyników produkcyjnych w 5 testach z  Actifor® Power u bydła mięsnego Europa
** Próba terenowa z bydłem rasy Charolais na przyrost masy tuszy z Actifor® Power, Włochy, 2016 (wartość p <0,001)
*** Porównanie wyników 5 testów terenowych z Actifor® Energy u bydła mięsnego, Europa

Delacon Ekspert

Skontaktuj się z nami

Kevin Adams
Sales Group Lead North America

Telefon: +1 717 30 715 70
e-Mail:

Usługi Delacon

Wyślij nam wiadomość

* Wymagane