Drób

Poprawa wyników produkcyjnych drobiu

Czy wiesz, że w zależności od kraju i gatunku do 70% kosztów produkcji pochodzi z pasz? Oczywiste jest więc, że głównym celem opłacalnej produkcji drobiu jest najlepsze wykorzystanie pasz .

Najpotężniejszą strategią sukcesu w optymalizacji wyników nieśności i tuczu drobiu jest poprawa wykorzystania składników pokarmowych.

[Translate to Polish:] © Mailson Pignata / gettyimages

Wydajność- kluczowy składnik w produkcji drobiarskiej

Szacuje się, że do 2050 r. liczba ludności na świecie wzrośnie do około 10 miliardów, co wpłynie na popyt na mięso i jaja: oczekuje się 70% wzrostu. Niski koszt mięsa drobiowego i jaj ze względu na wysoką wydajność produkcji drobiu i brak ograniczeń religijnych sprawiają, że to stosunkowo tanie źródło białka zwierzęcego jest głównym wyborem konsumentów i motorem wzrostu całej produkcji mięsa. Współczesna produkcja drobiu jest wysoce wyspecjalizowanym łańcuchem produkcyjnym, a jej sukces zależy w dużym stopniu od odpowiedniego zarządzania i odpowiednich reżimów żywieniowych - ponadto, oprócz poprawy wydajności produkcji, również jakość produktu i bezpieczeństwo żywności  są kluczowe dla długoterminowego zysku na rynku.

Czy wiesz?

Standardem w branży do pomiaru wydajności produkcji drobiu jest współczynnik konwersji paszy (FCR), wyrażający ilość paszy zużytej na stado podzieloną przez ilość żywej wagi lub kg jaj wyprodukowanych podczas pełnego cyklu produkcyjnego. Im niższa liczba, tym bardziej wydajne są ptaki. Dzisiaj standardowy kurczak brojlerów hodowany w dobrych warunkach będzie miał FCR między 1,5 a 1,7, podczas gdy dla kur niosek wynosi 1,9 do 2,2.

Wykorzystanie sładników odżywczych jest warunkiem wstępnym

Poprawa wykorzystania składników odżywczych i optymalizacja FCR u drobiu jest jedną z najbardziej skutecznych strategii zwiększania rentowności produkcji drobiu. Niestety wszystkie rodzaje stresorów zagrażają normalnemu zdrowiu jelit oraz normalnemu wchłanianiu i wykorzystaniu składników odżywczych, a zatem mogą zmniejszać wykorzystanie paszy, dobrostan i potencjalnie jakość produktu: stres cieplny, wysoka gęstość populacji i wysokie ryzyko infekcji mogą prowadzić do pogorszenia wydajności - idąc w parze z obniżeniem opłacalność twojej hodowli.

Niestety, wszystkie rodzaje stresorów zagrażają zdrowiu jelit oraz prawidłowemu wchłanianiu i wykorzystaniu składników odżywczych, a zatem mogą zmniejszać wykorzystanie paszy, pogorszyć dobrostan i  jakość produktu: stres cieplny, wysokie zagęszczenie ptaków i wysoka presja na infekcje mogą prowadzić do pogorszenia parametrów nieśności i tuczu - co idzie w parze ze zmniejszoną opłacalnością dla producenta.

Odpowiednie dostarczenie składników odżywczych jest warunkiem utrzymania stabilności funkcji trawiennych i normalnego funkcjonowania układu odpornościowego. Wykorzystanie odpowiednich składników odżywczych umożliwia wydajną ich konwersję  do uzyskania wysokich przyrostów lub nieśności. Dlatego najskuteczniejszą strategią redukcji kosztów produkcji i zwiększenia rentowności produkcji drobiu jest poprawa wykorzystania składników odżywczych i optymalizacja wykorzystania pasz.

Wyzwania & rozwiązania drób

Chcesz uzyskać więcej informacji?

Wsparcie fitogeniczne dla opłacalnej produkcji drobiu:

Biostrong® 510 – naturalne wzmocnienie dla najlepszej wydajności u drobiu

  • Poprawia współczynnik konwersji paszy, wspierając w ten sposób wzrost brojlerów
  • Zwiększa masę jaj i nieśność u niosek
  • Zmniejsza powstawanie amoniaku

 

Przekonaj się o sile natury: Synergistyczne działanie wybranych składników, takich jak olejki eteryczne, saponiny i specyficzne substancje ostre w produkcie Biostrong® 510, przyczyniają się do poprawy wykorzystania paszy oraz zwiększenia wydajności i żywotności wszystkich gatunków drobiu - a zatem zmniejszenia kosztów produkcji jaj lub mięsa. Jednocześnie Biostrong® 510 pozwala na bezpieczną i zrównoważoną produkcję bez pozostałości w mięsie i jajach - całkowicie naturalne.

Natura, która działa – naukowo udowodnione.

Badania wydajności brojlerów przeprowadzone przy użyciu Biostrong® 510 wykazały lepszy współczynnik konwersji paszy i większy przyrost masy ciała.

Badania wydajności nieśnej  przeprowadzone przy użyciu Biostrong® 510 wykazały poprawę współczynnika konwersji paszy.

Uzupełnienie paszy dla niosek produktem Biostrong® 510 może wspomóc wyniki nieśności.

Biostrong® 510 może pomóc w zwiększeniu masy jaj u kur niosek.

Biostrong® 510 zmniejsza powstawanie amoniaku u drobiu, przyczyniając się w ten sposób do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Działanie fitogeniczne

O udowodnionej skuteczności dzięki rejestracji zootechnicznej

W 2017 r. Delacon otrzymał rejestrację Biostrong® 510 jako zootechniczny dodatek paszowy. Nasz fitogeniczny dodatek paszowy dla drobiu spełnia najwyższe standardy uznane przez władze europejskie (rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/420). EFSA i Komisja Europejska potwierdziły, że Biostrong® 510 może znacznie poprawić wydajność kurcząt rzeźnych1. W branży paszowej rejestrację zootechniczną uważa się za złoty standard naukowy, ponieważ zapewnia ona niezależne, obiektywne naukowe dowody dotyczące jakości, skuteczności i bezpieczeństwa produktu.

Wybrane produkty Delacon mogą być stosowane w produkcji ekologicznej zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 834/2007 i (WE) nr 889/2008. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, skontaktuj się z naszym ekspertem Delacon.

 

1 Dziennik EFSA 2016. 14 (7): 4351.
* Porównanie 48 testów na brojlerach z Biostrong® 510
** Test wydajności u kur niosek z Biostrong® 510, B295
*** Porównanie 3 testów na brojlerach z Biostrong® 510

Delacon Ekspert

Skontaktuj się z nami

Kevin Adams
Sales Group Lead North America

Telefon: +1 717 30 715 70
e-Mail:

Usługi Delacon

Wyślij nam wiadomość

* Wymagane