Drób

Wyzwania zdrowotne w produkcji drobiarskiej

Kokcydioza i martwicze zapalenie jelit należą do najważniejszych problemów w produkcji brojlerów. Straty produkcyjne i koszty leczenia rosną na całym świecie do miliardów USD rocznie1. Ponadto ograniczenie stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt stało się ogólnoświatowym celem zmniejszenia oporności bakterii chorobotwórczych na antybiotyki.

Również stosowanie kokcydiostatyków jonoforowych jest obecnie postrzegane bardziej krytycznie, ze względu na potencjalną oporność pasożytów. Konieczne są alternatywy dla utrzymania zdrowego, normalnie funkcjonującego jelita i przyczyniające się do dobrych wyników i zysków finansowych.

Drób potrzebuje wsparcia, gdy przewiduje się większe wyzwania. Ale od czego zacząć, szukając holistycznego podejścia? 

Funkcjonalne jelita: klucz do zrównoważonych wyników

Różnorodne czynniki stresowe, takie jak ponowne zasiedlenie, patogeny lub szczepienia, silnie wpływają na jedną rzecz: pobranie paszy. Bez odpowiedniego pobranie paszy podaż składników odżywczych ogranicza wzrost i inne funkcje fizjologiczne, takie jak integralność jelit i mechanizmy obronne. Mniej wytrzymała, a przez to przepuszczalna ściana jelita stanowi mniejszą ochronę przed patogenami i stanowi wyzwanie dla układu odpornościowego ptaka, zmniejszając jego wydajność. Najlepszą strategią zapewniającą wydajność i zwrot finansowy jest wzmocnienie zdrowego jelita, zamiast leczenia zakażeń, takich jak kokcydioza i martwicze zapalenie jelit za pomocą drogich leków.

Zdrowe ptactwo to twoje bogactwo

Wiele czynników wpływa na zdrowie jelit, takich jak skład mikroflory jelitowej, zrównoważona podaż składników odżywczych i dodatków paszowych.  Nasza wiedza na temat zdrowia jelit, pomimo tego, że jest jeszcze niepełna, jest coraz większa, co pozwala nam zwiększyć odporność naszych stad i przynieść poprawę finansową. Ponieważ jelito stanowi pierwszą linię obrony i ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonej i opłacalnej produkcji drobiu, niezwykle ważne jest, aby było zdrowe i funkcjonalne nawet w trudnych warunkach.

WYZWANIA & RZWIĄZANIA DRÓB

Chcesz poznać więcej szczegółów i informacji?

Rozwiązanie najważniejszych problemów w produkcji drobiu:

Biostrong® Protect - pełna ochrona fitogeniczna w trudnych warunkach

• Utrzymuje pobranie paszy, szczególnie w warunkach zwiększonego ryzka
• Wspiera utrzymanie dobrego stanu organizmu drobiu
• Niezawodne,  fitogeniczne rozwiązanie dla drobiu oparte na jakości i nauce

 

Biostrong® Protect został zaprojektowany, aby utrzymywać ptaki w optymalnym stanie, szczególnie w fazach, w których przewiduje się zwiększone wyzwania zdrowotne. W oparciu o naturalne związki fitogeniczne, takie jak saponiny i specjalnie dobraną mieszankę olejków eterycznych, składniki Biostrong® Protect działają synergicznie, aby utrzymać normalne zdrowie jelit, a tym samym pobrania paszy i opłacalną produkcję drobiu w trudnych warunkach. Uzupełnienie diety brojlerów i indyków o Biostrong® Protect od pierwszego dnia życia może pomóc ptakowi w najbardziej krytycznych etapach produkcji - tym samym przyczynia się do poprawy ogólnej rentowności.

Natura, która działa - udowodnione naukowo

Nasze badania naukowe wykazały, że Biostrong® Protect przyczynia się do utrzymania zdrowia jelit nawet w trudnych warunkach.

Biostrong® Protect dzięki swojej specjalistycznej, fitogenicznej formule pomaga poprawić przyrost masy ciała (BWG) i współczynnik konwersji paszy (FCR) w szczególnie trudnych warunkach.

Wybrane produkty Delacon mogą być stosowane w produkcji ekologicznej zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 834/2007 i (WE) nr 889/2008. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, skontaktuj się z naszym ekspertem Delacon.

 

* Porównanie 4 testów wpływu Biostrong® Protect na brojlery poddane infekcji kokcydiozy i Clostridium perfringens, P102, P111, P154, P169
** Porównanie 7 prób dotyczących wydajności brojlerów z Biostrong® Protect, P102, P111, P154 , P165, P166, P147, P169

Delacon Ekspert

Skontaktuj się z nami

Kevin Adams
Sales Group Lead North America

Telefon: +1 717 30 715 70
e-Mail:

Usługi Delacon

Wyślij nam wiadomość

* Wymagane