Performizer

Performizer® - Nasz pomysł na obniżenie kosztów paszy

Wsparcie opłacalnej produkcji zwierzęcej od firmy Delacon

Lepsza strawność składników odżywczych jest kluczowym rozwiązaniem, odpowiednio, dla zwiększenia wydajności zwierząt i zmniejszenia kosztów żywienia. Dlatego nasze fitogeniczne dodatki paszowe mają ten sam cel, jakim jest maksymalizacja wydajności pasz w produkcji zwierzęcej. Kilka bioaktywnych substancji w naszych fitogenicznych dodatkach paszowych jest bardzo skutecznych w stymulowaniu enzymów trawiennych i ułatwianiu pobierania składników odżywczych z przewodu pokarmowego. Dlatego stosowanie naszych produktów poprawia współczynnik konwersji paszy. Oznacza to, że zwierzę jest w stanie wykorzystać wyższą porcję dostarczonej paszy dzięki suplementowanym fitogenicznym dodatkom paszowym.

Co oznacza Performizer®?

Zwiększoną wydajność paszy poprzez zwiększoną strawność składników odżywczych można wykorzystać na dwa różne sposoby - w zależności od celu produkcyjnego:

Fitogeniczne dodatki paszowe Delacon można zastosować

  1. zgodnie z naszą koncepcją Performizer® w celu bezpośredniego zmniejszenia kosztów pasz lub
  2. „na górę” w celu zwiększenia wydajności zwierząt, a tym samym pośredniego obniżenia kosztów pasz

Nasza koncepcja Performizer® oznacza zoptymalizowaną wydajność, która może być wykorzystana do zmniejszenia kosztów pasz i zwiększenia rentowności firmy.

Bezpośrednie oszczędności kosztów paszy z koncepcją Performizer®

Wyżej wspomniany wzrost strawności składników odżywczych przekłada się na wartości żywieniowe matryc, które można zastosować w optymalizacji diety. Skutkuje to niższymi kosztami na tonę przy jednoczesnym utrzymaniu wydajności na tym samym poziomie.

Zalecane i szczegółowe wartości matryc w celu zmniejszenia zużycia energii, białka, aminokwasów i minerałów są dostarczane przez zespół expertów żywieniowych Delacon na żądanie.

Ekspert Delacon

Skontaktuj się z nami

Kevin Adams
Sales Group Lead North America

Telefon: +1 717 30 715 70
e-Mail:

Formularz kontaktowy

Wyślij nam wiadomość

* Wymagane