Performizer

Performizer® - Nasz pomysł na obniżenie kosztów paszy

Wsparcie opłacalnej produkcji zwierzęcej od firmy Delacon

Lepsza strawność składników odżywczych jest kluczowym rozwiązaniem, odpowiednio, dla zwiększenia wydajności zwierząt i zmniejszenia kosztów żywienia. Dlatego nasze fitogeniczne dodatki paszowe mają ten sam cel, jakim jest maksymalizacja wydajności pasz w produkcji zwierzęcej. Kilka bioaktywnych substancji w naszych fitogenicznych dodatkach paszowych jest bardzo skutecznych w stymulowaniu enzymów trawiennych i ułatwianiu pobierania składników odżywczych z przewodu pokarmowego. Dlatego stosowanie naszych produktów poprawia współczynnik konwersji paszy. Oznacza to, że zwierzę jest w stanie wykorzystać wyższą porcję dostarczonej paszy dzięki suplementowanym fitogenicznym dodatkom paszowym.

Co oznacza Performizer®?

Zwiększoną wydajność paszy poprzez zwiększoną strawność składników odżywczych można wykorzystać na dwa różne sposoby - w zależności od celu produkcyjnego:

Fitogeniczne dodatki paszowe Delacon można zastosować

  1. zgodnie z naszą koncepcją Performizer® w celu bezpośredniego zmniejszenia kosztów pasz lub
  2. „na górę” w celu zwiększenia wydajności zwierząt, a tym samym pośredniego obniżenia kosztów pasz

Nasza koncepcja Performizer® oznacza zoptymalizowaną wydajność, która może być wykorzystana do zmniejszenia kosztów pasz i zwiększenia rentowności firmy.

Bezpośrednie oszczędności kosztów paszy z koncepcją Performizer®

[Translate to Polish:] © SasinParaksa / gettyimages

Wyżej wspomniany wzrost strawności składników odżywczych przekłada się na wartości żywieniowe matryc, które można zastosować w optymalizacji diety. Skutkuje to niższymi kosztami na tonę przy jednoczesnym utrzymaniu wydajności na tym samym poziomie.

Zalecane i szczegółowe wartości matryc w celu zmniejszenia zużycia energii, białka, aminokwasów i minerałów są dostarczane przez zespół expertów żywieniowych Delacon na żądanie.

Pośrednie oszczędności kosztów paszy dzięki maksymalnej wydajności

Jeśli fitogeniczne dodatki paszowe Delacon zostaną podane „na górkę” na określoną dawkę pokarmową, wydajność zwierząt gospodarskich wzrośnie. Ogólnie rzecz biorąc, pozytywny wpływ naszych fitogenicznych rozwiązań na pobieranie składników odżywczych to poprawa współczynnika konwersji paszy. Mówiąc dokładniej, skutkuje to między innymi wzrostem tempa wzrostu, zwiększoną produkcją jaj i masą jaj u kur niosek, zwiększonymi rozmiarami miotu i masą odsadzonych prosiąt lub wyższą wydajnością krów mlecznych. W związku z powyższym, ze względu na suplementację produktów Delacon, koszty karmienia spadają w stosunku do produkcji 1 kg mięsa, jaj lub mleka.

Ekspert Delacon

Skontaktuj się z nami

Kevin Adams
Sales Group Lead North America

Telefon: +1 717 30 715 70
e-Mail:

Formularz kontaktowy

Wyślij nam wiadomość

* Wymagane