Trzoda Chlewna

Wzrost wydajności i emisja amoniaku w tuczu świń

Ciężkie czasy dla producentów trzody - rosnące koszty i spadające ceny sprawiają, że optymalne wyniki w zakresie tuczu świń są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Ponadto wyniki produkcji muszą być stale dostosowywane do wymagań konsumentów - najlepszej jakości mięso bez odpadków, zmniejszone oddziaływanie na środowisko i poprawa dobrostanu zwierząt.

Aby osiągnąć pełny potencjał wzrostu tuczonych świń, potrzebują one optymalnego zaopatrzenia w składniki odżywcze dostosowane do ich odpowiedniej fazy życia. Ponadto konieczna jest dobra konwersja paszy i tolerancja na stres - w przeciwnym razie problemy związane z kondycją i dobrostanem zwierząt spadną na margines.

Decydujący czynnik: optymalizacja kosztu na kg przyrostu

W przypadku rentownego systemu produkcji świń decydującym czynnikiem jest koszt wyprodukowania jednego kilograma  mięsa  - wydajność paszy. W tuczu trzody chlewnej efektywność paszy oznacza uzyskanie najwyższych wskaźników wzrostu i dziennego przyrostu przy jednoczesnym utrzymaniu możliwie najniższych kosztów pasz.

Warunkiem wysokiego tempa wzrostu, a tym samym oszczędności kosztów, jest normalny stan zdrowia zwierzęcia oraz dobra strawność i wchłanianie składników pokarmowych. Ze względu na lepsze wykorzystanie energii i białka w diecie zwiększa się wartość przyrostów tuczników. Pozwala to zaoszczędzić koszty paszy, skrócić okres końcowy i poprawić współczynnik konwersji paszy. 

Ponadto lepsze współczynniki konwersji paszy idą w parze ze zmniejszonym wydalaniem azotu. Zmniejszona emisja amoniaku jest ważna nie tylko dla środowiska, ale także wpływa na stan zdrowia nabłonka oddechowego, a tym samym utrzymuje zdrowie i dobrostan świń.

Czy wiesz?

8-godzinny pobyt w tuczarni o stężeniu amoniaku 20–25 ppm może prowadzić do podrażnienia oczu, nosa i gardła u pracowników i świń. Stężenie amoniaku powyżej 40 ppm w pomieszczeniach wydłuża okres tuczu nawet o 6 dni, ponieważ dzienny przyrost masy może spaść do 7%, a konwersja paszy może ulec pogorszeniu do 9%.

Amoniak - nie tylko zagrożenie dla środowiska

Lepsza wydajność paszy i wyższa wydajność prowadzą do wyższej rentowności - najważniejszego motoru w nowoczesnej produkcji trzody chlewnej. Jednak pogorszenie stanu zdrowia przyczynia się do zmniejszenia pobrania paszy i zmniejszenia wydajności zwierząt. W szczególności wysokie emisje amoniaku do atmosfery na fermach świń mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt poprzez uszkodzenie błony śluzowej dróg oddechowych. Oprócz amoniaku zawartego w powietrzu, amoniak powstaje w jelicie w wyniku degradacji niestrawionego białka co obciąża błonę śluzową jelit i metabolizm wątroby. Amoniak, który dostaje się do krwi, musi zostać detoksykowany przez wątrobę. Proces ten często wiąże się z wysoką utratą energii. Aby utrzymać opłacalność produkcji trzody chlewnej, konieczne jest podejście całościowe - ważna jest redukcja emisji amoniaku.

Wyzwania & Rozwiązania Swinie

Chcesz uzyskać więcej informacji?

POPRAW WYDAJNOŚĆ I NATURALNIE ZMNIEJSZ EMISJĘ:

Aromex® Pro - ponieważ większa wydajność oznacza mniej amoniaku

  • Wyszukana formuła substancji fitogenicznych doskonale dostosowana do potrzeb świń hodowlanych
  • Zwiększa wzrost wydajności, maksymalizując zyskowność
  • Zmniejsza emisję amoniaku poprzez zwiększenie strawności składników odżywczych

Dokładny wybór składników Aromex® Pro, takich jak olejki eteryczne i saponiny, jest doskonale dostosowany do wymagań zrównoważonej i opłacalnej produkcji trzody chlewnej. Aromex® Pro to całościowe rozwiązanie optymalizujące wydajność świń, opłacalność produkcji trzody i redukujące emisje amoniaku. Dzięki temu wysokiej jakości fitogenicznemu dodatkowi paszowemu Delacon zapewnia narzędzie wspierające kilka korzyści: lepszą wydajność wzrostu, zwiększoną rentowność i mniejsze zanieczyszczenie środowiska.

Natura, która działa - udowodnione naukowo

Badania wykazały, że połączenie aktywnych składników w Aromex® Pro poprawia współczynnik konwersji paszy i średni dzienny przyrost przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji amoniaku, co wspiera opłacalność tuczu świń.

Wybrane produkty Delacon mogą być stosowane w produkcji ekologicznej zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 834/2007 i (WE) nr 889/2008. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, skontaktuj się z naszym ekspertem Delacon.

 

* Średni wynik poprawy wydajności z 6 testów Aromex Pro na tucznikach , SW15, SW19, S027, FF+20, FF+18, FF+19
** Średni wynik redukcji amoniaku z 2 testów Aromex Pro na tucznikach , SW15, S027

Delacon Ekspert

Skontaktuj się z nami

Kevin Adams
Sales Group Lead North America

Telefon: +1 717 30 715 70
e-Mail:

Usługi Delacon

Wyślij nam wiadomość

* Wymagane