Trzoda Chlewna

Konwersja paszy i wydajność u loch i prosiąt

Skuteczna produkcja trzody chlewnej zależy od wielu czynników: konsekwentnie wysokiego pobrania paszy od samego początku, rozwoju i utrzymania stabilnego układu trawiennego, wysokiej jakości mleka i ilości loch w laktacji oraz jednorodności prosiąt - wszystko to są wyzwania do pokonania dla opłacalnej produkcji prosiąt.

 

Aby skutecznie sprostać tym wyzwaniom, potrzeba wysokiej wydajności reprodukcyjnej lochy, wysokiego poziomu witalności prosiąt i jednolitego wzrostu przy wysokim wykorzystaniu paszy.

Produkcja trzody/prosiąt stoi przed wieloma wyzwaniami

Jednak postępy genetyczne w produkcji prosiąt prowadzą nie tylko do zwiększenia miotów, ale także do nowych wyzwań: większe mioty oznaczają zmniejszenie masy prosiąt. Prosięta o niższej masie urodzeniowej często mają obniżony wskaźnik przeżycia i słaby przyrost masy, co wydłuża dni do uboju. Ponadto występują duże straty masy ciała i zmniejszona produkcja mleka z powodu zmniejszonego pobrania paszy przez lochę w okresie laktacji. Wpływa to nie tylko na bieżącą wydajność miotów, ale także na przyszłe zdolności reprodukcyjne, takie jak płodność, wielkość miotu i wskaźnik porodów.

Czy wiesz?

Każde prosię utracone przed odsadzeniem oznacza utratę dochodu liczonego na lochę, a każdy dodatkowy dzień wprowadzenia tucznika na rynek zwiększa koszty produkcji. Ponadto brak jednorodności masy ciała w miocie utrudnia odsadzanie i ostatecznie wpłynie na zarządzanie świniami na późniejszych etapach, a także zwiększy straty.

Wydajność miotu zaczyna się w jelitach

Optymalny początek po odsadzeniu jest podstawą udanej produkcji trzody chlewnej. Szczególnie duże pobranie paszy na wczesnym etapie i optymalny dzienny przyrost mają kluczowe znaczenie dla wspierania rozwoju zdrowych prosiąt. Odpowiednia wydajność wzrostu i witalność prosiąt od samego początku jest możliwa tylko przy wysokiej jakości mleka lochy  i wysokim wykorzystaniu paszy. Jednak aby locha i prosięta były w stanie optymalnie wchłonąć i wykorzystać składniki odżywcze z paszy i mleka, konieczne jest utrzymanie zdrowego przewodu pokarmowego.

Wyzwania & Rozwiązania Swinie

Chcesz uzyskać więcej informacji?

Naturalnie popraw konwersję paszy u loch i prosiąt:

Fresta® F - od samego początku polegaj na wydajności loch i prosiąt

  • Poprawia pobranie paszy i wykorzystanie składników odżywczych, przyczyniając się tym samym do zwiększenia jednorodności prosiąt i jakości mleka u loch
  • Wspiera wzrost u prosiąt i zmniejsza utratę masy ciała loch podczas laktacji
  • Poprawia konwersję paszy i przyczynia się do wyższej opłacalności produkcji trzody chlewnej

Fresta® F  jest skuteczna w ogólnej produkcji trzody chlewnej: Ze względu na specjalny skład wybranych składników fitogenicznych Fresta® F przyczynia się do zoptymalizowanej i opłacalnej produkcji trzody chlewnej. Zwiększając pobranie paszy i dzienny przyrost prosiąt, Fresta® F wspiera ich rozwój, a jednocześnie poprawia konwersję paszy u prosiąt. Lochy odnoszą korzyści ze zwiększonego pobrania paszy i produkcji mleka podczas laktacji, co ostatecznie poprawia wydajność miotu.

Natura, która działa - udowodnione naukowo

Badania naukowe wykazały, że Fresta® F zmniejsza zmienność wagi miotu i pomaga prosiętom osiągnąć pełny potencjał ekonomiczny.

Fresta® F zwiększa pobór paszy u loch podczas laktacji, dzięki swojej aromatycznej kompozycji wyselekcjonowanych substancji fitogenicznych.

Zootechnicznie sprawdzona skuteczność u prosiąt

Delacon z dumą opracował ten fitogeniczny dodatek paszowy na specjalne potrzeby prosiąt, ponieważ jest to pierwszy zootechniczny dodatek paszowy zatwierdzony przez UE. Oznacza to, że najwyższe niezależne władze potwierdziły ulepszenia Fresta® F pod względem tempa wzrostu prosiąt odsadzonych od lochy.

Chcesz zwiększyć wydajność swoich prosiąt i loch, jednocześnie zmniejszając emisję amoniaku?

Wysoka emisja amoniaku przy produkcji trzody chlewnej jest nie tylko szkodliwa dla środowiska, ale może również wpływać na układ oddechowy zwierząt w chlewie. Celem powinno być utrzymanie niskiego poziomu emisji amoniaku u zwierząt. Może to mieć również pozytywny wpływ na opłacalność produkcji trzody chlewnej.

Idź o krok dalej z Fresta® F Plus - naturalnym reduktorem amoniaku u loch i prosiąt

Fresta® F Plus zapewnia wszystkie korzyści zapewniane przez Fresta® F, z dodatkowym efektem zmniejszania emisji amoniaku: Dodatek wyrafinowanej formuły saponin, pozytywnie przyczyniającej się do trawienia związków zawierających azot, wykazał możliwą redukcję formacji amoniaku o 21%. ***

Wybrane produkty Delacon mogą być stosowane w produkcji ekologicznej zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 834/2007 i (WE) nr 889/2008. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, skontaktuj się z naszym ekspertem Delacon.

 

* Badanie uniwersyteckie z Fresta® F u prosiąt na parametrach jednorodności, Niemcy, S046

** Średnie dane z 10 prób z Fresta® F dotyczących spożycia paszy przez lochy, F59, F77b, F79, F088, F098, F107, F142, F152, FF + 10, S050

*** Średnie dane z 3 prób z Fresta® F Plus dotyczących emisji amoniaku, FF + 11, FF + 18, S035

Delacon Ekspert

Skontaktuj się z nami

Kevin Adams
Sales Group Lead North America

Telefon: +1 717 30 715 70
e-Mail:

Usługi Delacon

Wyślij nam wiadomość

* Wymagane